acne hypertrophica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acne hypertrophica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acne hypertrophica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acne hypertrophica.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acne hypertrophica

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh trứng cá đỏ phì đại