acne varioliformis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acne varioliformis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acne varioliformis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acne varioliformis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acne varioliformis

    * kỹ thuật

    y học:

    trứng cá dạng đậu