abstain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstain.

Từ điển Anh Việt

 • abstain

  /əb'stein/

  * nội động từ

  kiêng, kiêng khem, tiết chế

  to abstain from alcohol: kiêng rượu

  kiêng rượu

  (tôn giáo) ăn chay ((cũng) to abstain from meat)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abstain

  refrain from voting

  choose not to consume

  I abstain from alcohol

  Synonyms: refrain, desist

  Antonyms: consume