abstaining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstaining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstaining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstaining.

Từ điển Anh Việt

  • abstaining

    /əb'steiniɳ/

    * danh từ

    sự kiêng khem