ability to pay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ability to pay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ability to pay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ability to pay.

Từ điển Anh Việt

  • Ability to pay

    (Econ) Khả năng chi trả.