truyền kiếp trong Tiếng Anh là gì?

truyền kiếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ truyền kiếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • truyền kiếp

    inherited; hereditary

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • truyền kiếp

    inherited, hereditary