triệu đô la trong Tiếng Anh là gì?

triệu đô la trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệu đô la sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệu đô la

    * dtừ

    million