trục bản lề trong Tiếng Anh là gì?

trục bản lề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trục bản lề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trục bản lề

    hinge bolt or pin