trọc trong Tiếng Anh là gì?

trọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trọc

  * ttừ

  shaven; leare

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trọc

  * adj

  shaven leare

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trọc

  shaven, bald