trọc nhẵn trong Tiếng Anh là gì?

trọc nhẵn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọc nhẵn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọc nhẵn

    completely shaven, hairless