trọc tếu trong Tiếng Anh là gì?

trọc tếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trọc tếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trọc tếu

    shorn; closecropped; close-shaven