thuyền rỗng trong Tiếng Anh là gì?

thuyền rỗng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thuyền rỗng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thuyền rỗng

    * dtừ

    barge