thẻ ghi chú trong Tiếng Anh là gì?

thẻ ghi chú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thẻ ghi chú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thẻ ghi chú

    * dtừ

    flash card