tảo biển trong Tiếng Anh là gì?

tảo biển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tảo biển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tảo biển

    * dtừ

    seaweed, sea-ware