tướng cướp trong Tiếng Anh là gì?

tướng cướp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tướng cướp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tướng cướp

    chief of bandits

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tướng cướp

    robber chief, leader of a group of criminals