tươi lại trong Tiếng Anh là gì?

tươi lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tươi lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tươi lại

    * ngđtừ

    quicken