tĩnh trạng trong Tiếng Anh là gì?

tĩnh trạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tĩnh trạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tĩnh trạng

    * dtừ

    static