tĩnh áp lực trong Tiếng Anh là gì?

tĩnh áp lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tĩnh áp lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tĩnh áp lực

    * dtừ

    static pressure