tác nghiệp trong Tiếng Anh là gì?

tác nghiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tác nghiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tác nghiệp

    demonstrator

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tác nghiệp

    demonstrator