nhanh nhẹn lên trong Tiếng Anh là gì?

nhanh nhẹn lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhanh nhẹn lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhanh nhẹn lên

    * ngđtừ

    smarten