nhộn trong Tiếng Anh là gì?

nhộn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhộn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhộn

  * dtừ

  bustle; disturbed; turmoil; bustling; troublesome, noisy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhộn

  * verb

  to bustle ; to be disturbed

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhộn

  noisy, troublesome; to bustle, be disturbed