nhằng trong Tiếng Anh là gì?

nhằng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhằng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhằng

  be entangle, be tangled, be ravelled

  sợi nọ nhằng sợi kia one thread is tangled with another

  nhằng nhằng (láy, ý kéo dài) tough, rubber-like

  thịt bò bạc nhạc dai nhằng nhằng the rubble-like sinewy part of a joint of beef

  nonsensical

  nói nhằng to talk nonsense

  rashly, recklessly

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhằng

  Be entangle, be tangled, be ravelled

  Sợi nọ nhằng sợi kia: One thread is tangled with another

  nhằng nhằng (láy, ý kéo dài): Tough, rubber-like

  Thịt bò bạc nhạc dai nhằng nhằng: The rubble-like sinewy part of a joint of beef

  Nonsensical

  Nói nhằng: to talk nonsense

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhằng

  be entangle, be tangled