ngờ đâu trong Tiếng Anh là gì?

ngờ đâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngờ đâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngờ đâu

  do not think, do not expect

  ngờ đâu họ lại được gặp nhau ở một nơi xa lạ they had not expected to meet each other in this strange land

  unexpectedly; who would ever have expected it

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngờ đâu

  Do not think, do not expect

  Ngờ đâu họ lại được gặp nhau ở một nơi xa lạ: They had not expected to meet each other in this strange land

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngờ đâu

  do not think, do not expect