ngắn trong Tiếng Anh là gì?

ngắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngắn

  short; brief

  trong một thời gian ngắn for a short time; for a brief period

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngắn

  * adj

  short; brief

  đời sống ngắn ngủi: short life

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngắn

  short, brief