nứt nanh trong Tiếng Anh là gì?

nứt nanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nứt nanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nứt nanh

  crack, split

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nứt nanh

  Crack, split

  Đất nứt nẻ cả vì hạn: The ground craked all over because of drought

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nứt nanh

  crack, split