mực in trong Tiếng Anh là gì?

mực in trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mực in sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mực in

    printer's ink; printing ink