móc nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

móc nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ móc nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • móc nhỏ

    * dtừ

    hooklet