luyện tập lại trong Tiếng Anh là gì?

luyện tập lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luyện tập lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luyện tập lại

    * dtừ

    re-education

    * ngđtừ

    re-educate