luyện kim điện trong Tiếng Anh là gì?

luyện kim điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luyện kim điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luyện kim điện

    * dtừ

    electrometallurgy