liều lượng cao trong Tiếng Anh là gì?

liều lượng cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liều lượng cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liều lượng cao

    high dose, high dosage