lát bằng vỏ sò trong Tiếng Anh là gì?

lát bằng vỏ sò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lát bằng vỏ sò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lát bằng vỏ sò

    * đtừ shell