lát bằng lati trong Tiếng Anh là gì?

lát bằng lati trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lát bằng lati sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lát bằng lati

    * dtừ

    lathing