giành thắng lợi lớn trong Tiếng Anh là gì?

giành thắng lợi lớn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giành thắng lợi lớn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giành thắng lợi lớn

    * nđtừ

    triumph