gậy bằng gỗ phỉ trong Tiếng Anh là gì?

gậy bằng gỗ phỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gậy bằng gỗ phỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gậy bằng gỗ phỉ

    * dtừ

    hazel