gậy đánh gôn trong Tiếng Anh là gì?

gậy đánh gôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gậy đánh gôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gậy đánh gôn

    * dtừ

    golf-club, baffy