trong Tiếng Anh là gì?

gì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • which; what

  anh tên gì? what's your name?

  anh muốn gì? what do you want?

  any

  anh có gặp nguy hiểm gì không? were you in any danger?

  cô ấy bị cấm làm bất cứ việc gì trong cơ quan này she's forbidden to do any work in this office

  something

  em ăn gì không? would you like something to eat?

  nothing

  tôi không hề nói gì với họ cả i told them nothing at all

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • * verb

  what

  gì đó?: What is it?

  Whatever

  dẫu có nghe điều gì anh cũng không nên nói: Whatever you hear, say nothing

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • what