diệt khuẩn trong Tiếng Anh là gì?

diệt khuẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ diệt khuẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • diệt khuẩn

  * đtừ

  to sterilize

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • diệt khuẩn

  * verb

  to sterilize

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • diệt khuẩn

  to sterilize