dỡ ngói ra trong Tiếng Anh là gì?

dỡ ngói ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dỡ ngói ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dỡ ngói ra

    * ngđtừ

    untile