dầu cá voi trong Tiếng Anh là gì?

dầu cá voi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dầu cá voi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dầu cá voi

    * dtừ

    whale-oil, train-oil