dây cảm ứng trong Tiếng Anh là gì?

dây cảm ứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dây cảm ứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dây cảm ứng

    * dtừ

    induction wire