đốc chiến trong Tiếng Anh là gì?

đốc chiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đốc chiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đốc chiến

    (từ cũ) command a battle

    nguyễn huệ đốc chiến trận ngọc hồi nguyen hue commanded the ngochoi battle

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đốc chiến

    command a battle