đế quốc hóa trong Tiếng Anh là gì?

đế quốc hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đế quốc hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đế quốc hóa

    * dtừ

    imperialization

    * ngđtừ

    imperialize