đẹp say đắm trong Tiếng Anh là gì?

đẹp say đắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đẹp say đắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đẹp say đắm

    * ttừ

    glamorous