ô uế trong Tiếng Anh là gì?

ô uế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ô uế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ô uế

  * ttừ

  dirty; impure; filthy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ô uế

  * adj

  dirty; impure; filthy

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ô uế

  dirty, impure, filthy; filth