witness mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witness mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witness mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witness mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • witness mark

  * kỹ thuật

  dấu

  vạch

  xây dựng:

  cọc lý trình

  cọc mốc phụ