white-collar job nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white-collar job nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white-collar job giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white-collar job.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • white-collar job

  * kinh tế

  việc làm trí óc

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  công việc văn phòng