waybill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waybill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waybill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waybill.

Từ điển Anh Việt

 • waybill

  * danh từ

  vận đơn (danh sách hành khách hoặc hàng hoá do một xe cộ chuyên chở, với nơi đến của khách hoặc hàng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waybill

  * kinh tế

  đơn chở hàng

  giấy vận đơn

  vận đơn

  * kỹ thuật

  danh sách hành khách

  giờ giấc hành trình

  hóa đơn

  phiếu hàng vận chuyển

  vận đơn

  giao thông & vận tải:

  không vận đơn

  phiếu vận chuyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waybill

  Similar:

  bill of lading: a receipt given by the carrier to the shipper acknowledging receipt of the goods being shipped and specifying the terms of delivery