wattless power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wattless power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wattless power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wattless power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wattless power

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  công suất phản kháng

  điện:

  công suất vô công