watershed basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watershed basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watershed basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watershed basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watershed basin

    * kỹ thuật

    lưu vực tập trung nước

    xây dựng:

    bồn chứa nước