washington irving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washington irving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washington irving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washington irving.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • washington irving

    Similar:

    irving: United States writer remembered for his stories (1783-1859)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).